dimecres, 17 de febrer de 2010

PROJECTES 2010 - DEPURADORA

2 comentaris. Deixa el teu.

La nova depuradora és previst d’instal·lar-la en un punt més allunyat del casc urbà per tal d’evitar els problemes de les olors que, sobre tot durant l’estiu, es produïen i evidentment es segueixen produint amb el que queda de l’actual.

Aquest desplaçament d’ubicació ha comportat un canvi del projecte inicial i la necessitat d’una seria d’actuacions per ocupacions de terrenys amb els propietaris afectats que unit a l’actual situació de reducció de despeses en que està immersa l’administració ha comportat un retard sobre les dates previstes inicialment per la construcció de la nova depuradora.

dimecres, 3 de febrer de 2010

PROJECTES 2010 - MEGAFONIA

1 comentaris. Deixa el teu.
En determinats punts del poble hi ha dificultats per escoltar bé el pregons. S’intentarà doncs, millorar l’audició en aquestes zones que queden “fosques” amb els altaveus del campanar, instal·lant uns nous altaveus en determinats punts adients dels carrers per que el so arribi be a tots els veïns.

PROJECTES 2010 - LA CANAL

0 comentaris. Deixa el teu.

El nou Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenabilitat Local (Pla Zapatero 2) el dedicarem a recuperar La Canal.

Aquest punt del poble que actualment no està degudament condicionat, es mereix una millor imatge. Descolgar les pedres que formen La Canal, que daten de mitjans del segle XVIII , i col·locar-les a nivell de l’actual carrer, permetrà recuperar l’aspecte original del primer punt d’abastament d’aigua que va tenir La Torre i descobrirà als mes joves una construcció emblemàtica del poble que mai han pogut contemplar en la seva integritat.